Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü Reklamcılık Alt Kurulu

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Doğru hedef kitle tanımı yapma ve bu kitleye uygun pazarlama stratejisi belirleme
 2. Bu stratejiye uygun pazarlama çalışması ve iletişim kanalı belirleme
 3. Kampanyanın marka farkındalığı oluşturarak değerini yükseltmesi
 4. Uygulanabilirlik
 5. Yaratıcılık ve yenilikçilik
 6. Ekip bilinci
 7. Grup dinamiği
 8. Etik değerler
 9. Sürdürülebilirlik
 10. Katma değer
 11. Briefe uygunluk